Op de locatie aan de Kattenburg 37 (De Burcht) in hartje van het altijd pittoreske Druten was in de jaren 1917/1919 een vestiging van de Hanzebank ondergebracht. Later kreeg het pand andere functies waaronder kroeg en bowlingbaan.

In opdracht van de eigenaar wordt bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden:
Object I: 
het bedrijfspand met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Kattenburg 37, 6651 AM Druten, bestaande uit:
– een bovenwoning op de eerste verdieping;
– een bedrijfsruimte op de begane grond met een kelder;
beide met aparte ingang, kadastraal bekend gemeente Druten sectie B nummer 5215 gedeeltelijk, ter grootte van ongeveer drie honderd veertig (340)m².
Object II:
Uitsluitend de bovenwoning op de eerste verdieping, deel uitmakende van Object I.
Object III:
Uitsluitend de bedrijfsruimte op de begane grond met kelder, deel uitmakende van Object I.
Bij afzonderlijke verkoop van Object II en Object III zal splitsing in appartementsrechten plaatsvinden. Bestemming is ruim: wonen, winkel, horeca, bedrijfsmatig.

BEZICHTIGING: zaterdag 22 juni 2019, van 11.00 uur tot 13.00 uur.

BIEDINGEN: uitsluitend via een inschrijvingsformulier, te verkrijgen bij Notaris Hendriks en Fit Vastgoedbeheer. Het inschrijvingsformulier moet op de voorgeschreven wijze worden ingediend: uiterlijk op vrijdag 12 juli 2019 vóór 17.00 uur bij Fit Vastgoedbeheer of uiterlijk maandag 15 juli 2019, vóór 17.00 uur bij Notaris Hendriks. Bij het inschrijvingsformulier moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd en indien van toepassing een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

GUNNING: geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van de eigenaar.

AFLEVERING: direct na het passeren van de notariële akte van levering één maand na de gunning.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN: zijn te verkrijgen bij Notaris Hendriks en Fit Vastgoedbeheer.

NADERE INLICHTINGEN zijn te verkrijgen bij:

Fit Vastgoedbeheer (Bas Roelofs)
Kantooradres : Hooistraat 32, 6651 AD Druten
Postadres : Postbus 38, 6650 AA Druten
Telefoon : 088 350 04 00
Mobiel : 06 113 184 54
E-mail : bas@fitvastgoedbeheer.nl

Notaris Hendriks
Kantooradres : Frank Daamenstraat 2-B, 7071 AW Ulft
Postadres : Postbus 118, 7070 AC Ulft
Telefoon : 0315 68 31 45
E-Mail : info@notarishendriks.nl