Het laatste nieuws

van Fit Vastgoedbeheer


24 juli 2017

Vastgoed exploitant dreef ondernemen door achterstallig onderhoud te verrichten

X bezit diverse appartementen.Tussen X en de inspecteur is een geschil ontstaan over de vraag of de inkomsten uit de onroerende zaken zijn belast in box […]